• Info

  VPS - standardna podrška-semimanaged od mesečno - Cpanel hosting - Reseller Hosting - Kloxo/LxAdmin Hosting

  Uslovi korištenja web hostinga

  HostingDns zadržava pravo otkazivanja usluga korisniku u slučaju procene ili utvrđene namere ako korisnik svojim postupcima ugrožava sigurnost servera, odnosno ne pridžava se utvrđenim POLITIKAMA.

  Sadržaj Vaših web stranica ne sme:
  - sadržavati elemente mržnje, nasilja ili rasne netrpeljivosti
  - zagovarati i promicati web stranice koje sadržavaju Hacking/cracking" programe, skripte i slične sadržaje

  Strogo je zabranjeno:
  - SPAM tj. mass mailing i sl.
  - neovlaštena distribucija programa, mp3 datoteka, filmova, igrica, file sharing i sl.
  - postavljanje linkova na hacker-ske, mp3, porno i slične nelegalne web stranice te promocija istih na Vašem domenu
  - prezentacija bilo kakvog sadržaja vezanog uz promociju ili poticanja na korišćenjee raznih opojnih droga i sličnih nedozvoljenih sredstava čija je upotreba zabranjena zakonom
  - prezentacija pornografije bilo kakvog sadržaja
  - bilo kakva distribucija i prezentacija snimaka i sadržaja za koje niste ovlašteni distributer ili vlasnik
  - povreda privatnog vlasništva i sl.
  - korišćenje IRC aplikacija i sl.
  - neovlašteno korišćenje serverskih IP adresa naših servera putem anonimnih skripti i sl.
  - neovlašteno korišćenje serverske IP adrese u svrhu stalnog pristupa web stranicama - proxy

  U slučaju kršenja Uslova korišćenja web hostinga tj. prezentacija gore navedenih sadržaja, bit ćemo primorani ODMAH otkazati sve naše usluge kao i usluge WEB HOSTINGA! Backup web hostinga nije moguće zatražiti ukoliko ste prekršili naše Uslove koriščenja web hostinga, VPS Hostinga, SeoHostinga, domena.

  SADRŽAJ NA WEB STRANICAMA

  ZA SADRŽAJ KOJI PREZENTIRATE NA SVOJOJ DOMENI I WEB PROSTORU ODGOVORNI STE ISKLJUČIVO VI!

  Sve zakupljene usluge smiju se koristiti samo za legalne svrhe. Korisnik web prostora i domena je jedini odgovoran za kompletan sadržaj koji se nalazi i prezentira u njegovom web prostoru te za bilo koju nastalu štetu koja može nastati njegovim korištenjem, prezentiranjem ili prikazivanjem na internetu kroz web prostor i domen.

  Korisnik usluga slaže se da će nadoknaditi novčano bilo koju nastalu štetu te da će braniti i smatrati HostingDns u potpunosti nedužnu ukoliko je u tijeku pravni spor ili tužba pokrenuta od treće strane prema samom korisniku usluga, spornom sadržaju, prikazivanju istog te korištenju spornih usluga.

  Korisnik usluga, ukoliko koristi php forume, cms aplikacije i sl. dužan je koristiti najnovije verzije aplikacija, modula i sl. te pravovremeno nadograđivati instalirane aplikacije kako bi uviek imao ažurnu i sigurnu verziju. Ukoliko korisnik ne nadograđuje svoje web aplikacije time ugrožava sigurnost na serveru i sigurnost ostalih korisnika. U tom slučaju možemo nadograditi web aplikaciju najnovijom verzijom kako bi sam korisnik i svi ostali imali siguran web prostor.

  Svaki korisnik je svestan da ima potpuno samostalni uvid u pripadajući web prostor te da ima doslovno sva potrebna administrativna prava za uvid u cjelovit korisnički web prostor, RAW logove, statistike, mysql baze i pripadajuće tabele, mail adrese, aplikacije foruma, portala i sl. bez ikakve naše pomoći i intervencije. Korisnik je dužan omogućiti cjeloviti uvid u svoj web prostor ukoliko je to potrebno u pravnom sporu, pravnog gonjenja ili istrage koja se vodi protiv samog korisnika.
  HostingDns nema osnove za predaju i davanje na uvid pristupnih podataka trećoj strani jer sam korisnik ima potpuna administrativna prava za rad sa svojom domenom i kompletnom administracijom svog web prostora. U slučaju istrage državnih institucija i sl. ovlaštenih domaćih ili stranih državnih institucija, pravnog spora ili tužbe, na osnovu službenog sudskog naloga ili policijske istrage smemo omogućiti pristup informacijama o korisničkom računu, inicijalnoj ponudi narudžbe te službenog računa koji je izdan klientu.

  Nismo dužni nadgledati i kontrolirati sadržaj koji sam korisnik objavljuje na svojoj domeni i web prostoru. Vi kao korisnik ste u potpunosti odgovorni za sve što se objavljuje, pohranjuje i distribuira kroz Vašu internet domenu i web prostor.

  Zakupom web prostora i internet domene podrazumijeva se da ćete se kao korisnik usluga pridržavati u skladu sa svim navedenim pravilima i uslovima koriščenja te da u potpunosti preuzimate odgovornost pri koriščenju zakupljenih usluga.

  ADMINISTRACIJA KORISNIČKOG RAČUNA

  Zakupom usluga podrazumeva se da je klient/kupac jedni i u potpunosti odgovoran administrator svog domena, web prostora i sl. Zahtevi za novom lozinkom, backup-om, brisanjem, podrškom i sl. također ima jedino pravo administrativni mail klienta/kupca sa kojeg je i prvotno zakupljena neka od naših usluga.
  Ukoliko administrator tj. klient/kupac želi ovlastiti treću osobu za rad sa zakupljenim uslugama potrebno nam je poslati službeni zahtev sa molbom autorizacije i ovlaštenja treće osobe/maila. Odgovornost i eventualne sporove oko vlasništva usluga, domena, autorskih prava na dizajn i sl. dužan je riješiti sam vlasnik administrator/i tj. klient/kupac.

  BACKUP 24h, SIGURNOSNE KOPIJE VAŠEG WEB PROSTORA

  Tvrtka Hostingdns u svakom korisničkom panelu tj. admninistraciji web hostinga (cPanel ili Kloxo ) nudi opciju samostalne izrade sigurnosne kopije celog Vašeg web hosting prostora, mailova, mysql baza, statistika i sl.
  Svaki korisnik samostalno može kreirati kompletan backup svog web prostora i pohraniti ga lokalno na svoje računalo ili CD / DVD.

  Jedan put sedmično kreiramo kompletan backup svih korisničkih web prostora tako da smo u mogućnosti vratiti web stranice u prethodno stanje do 7 dana u nazad - backup se kreira u noćnoj obradi. Ukoliko Vam je potreban backup Vašeg web hostinga u mogućnosti smo Vam isti pružiti u nazad 7 dana sve dulje opcije ne možemo garantirati jer se backup radi na sedmičnojj bazi i kreira se novi backup Vašeg web prostora (sedmična backup rotacija).

  Ne možemo snositi odgovornost u slučaju gubitka podataka u Vašem web prostoru stoga je vrlo bitno da redovno izrađujete svoje lokalne backup sigurnosne kopije.

  Za sve ugovore koji su istekli i nisu obnovljeni ne čuvamo sigurnosne kopije web hosting prostora.

  REGISTRACIJA I PRODUŽENJE ZAKUPA DOMENA

  Ne možemo snositi odgovornost za eventualni gubitak domena ukoliko klient-kupac ne želi ili ne produži na vreme svoju domenu.

  Ne možemo snositi odgovornost ukoliko je trenutno slobodna domena zakupljena od treće strane!

  Ne možemo snositi odgovornost gubitka domena od strane samog registra ili gubitka domena također od registra zbog narušavanja uslova korištenja domena (SPAM i sve gore naše navedne zabranjene radnje) a koje propisuju službeni registri i organizacije kao npr. ICANN Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, IANA, EURID (The European Registry of Internet Domain Names) te svi ostali registiri koji su odgovorni za domene npr. com, net, org, info, biz, eu, hr, si, name i sl. domene koje su navedene u našoj ponudi.

  Hostingdns.eu je samo posrednik u kupovini i registraciji domena te zbog toga ne može biti odgovorna za eventualni gubitak domene ukoliko sam registar pobriše domenu ili suspendira domenu zbog kršenja uslova koriščenja domena i sl. a koje propisuje nadležni službeni registar i organizacija ( ICANN, IANA, EURID, ResellerClub, SRSPlus, OnlineNic, Enom i sl.)

  VAŽNO: Ukoliko se internet domen ne obnovi u redovnom roku nakon isteka perioda regularne registracije i to do 30 dana od isteka same registracije domena, istu nećemo moći obnoviti jer će domena biti u statusu Redemption Period a to znači ujedno da više i nećete imati pravo prvokupa same domene te će ista uskoro biti puštena u slobodnu prodaju. Kada će domene biti puštene u slobodnu prodaju i da li ćete ih moći ponovno zakupiti to mi ne možemo garantirati jer nakon 30 dana od isteka više nemamo doslovno nikakve kontrole nad domenom.

  Prepruka je da se domen obnovi u regularnom roku tj. da nisu u isteku jer nakon isteka domene i ulaska domene u 1 dan kašnjenja ne možemo snositi odgovornost za gubitak domena te ne možemo garantirati istu cenu obnove domene (cenik domena je službeno izkazan na našem webu ).

  Domeni koje su u isteku isklučuju se već nakon dva dana isteka i to automatski od samog registra. Ponovno uklučenje domena traje i do 72 sata nakon naše obnove. Cena obnove domene u kašnenju nije ista ista kao cena obnove domena. Cenu obnove i vraćanje domena iz statusa PENDING DELETE određuju registri te prema tim cenicima mi naplačujemo obnovu takvog domena. Cena obnove domena u statusu PENDING DELETE je minimalno 8.000,00 Rsd.

  .EU domene: vrlo je bitno da se .EU domene obnavljaju u redovnom roku bez kašnjenja jer nakon isteka .EU domene ne možemo garantirati obnovu domene.

  Posebne napomene za registraciju .EU domena:
  Ukoliko ste vlasnik .EU domene upoznati ste sa svim pravilnicma.

  Da bi mogli registrirati .EU domenu morate imati registrirano prebivalište u Europskoj uniji, budući da .EU domene registriramo putem službenog ovlaštenog registra koji ima i registriranu adresu u Londonu time zadovoljavamo tu najbitniju stavku u pravilnicima i smjernicama za registraciju .EU domena (registrirano prebivalište).
  Moramo naglasiti da ne možemo biti odgovorni ukoliko izgubite prava korištenja nad zakupljenom .EU domenom jer glavne odredbe i pravila određuje glavni registrar za .EU domene a to je www.eurid.eu
  Ovime ste upoznati sa svim potencijalim rizicima kupovine .EU domene te se obvezujete da Hostingdns ne može biti odgovoran ukoliko izgubite prava korištenja na zakupljenoj .EU domena.

  Molimo Vas da svoje domene obnavljate u regularnom roku trajanja registracije kako bi uvijek imali najpovolniju cenu domena.
  Sve inforamcije vezane uz obnovu domena su ovisne o samim Uslovima pojedinih registara tako da ponavljamo domenu je najsigurnije obnoviti kada nije u isteku tj. kada nemate kašnjenja.

  BRISANJE KORISNIČKOG RAČUNA I SUSPENZIJA

  Ukoliko korisnik/klient ne produži odnosno ne izvrši uplatu za korištene usluge iste ćemp ukinuti ili suspendirati.
  Za sve pobrisane i suspendirane korisničke račune nismo obvezni čuvati sigurnosne kopije podataka odnosno backup.

  Korištenje serverskog IP u svrhu stalnog pristupa web stranicama - proxy strogo je zabranjeno !

  Internet domen koji nema postavljene DNS-ove na naše servere ili se samo koristi web prostor bez aktivnog domena možemo odmah izbrisati sa servera. Brisanje web prostora za domenu radimo isklučivo radi sigurnosti korisnika i nesmetanog rada domena na novom serveru. Također ukoliko je domen u isteku više od 15 dana možemo izbrisati web prostor neaktivnog domena na serveru te nemamo obvezu čuvati backup za istu. Web prostor odnosno sadržaj domena brišemo nakon 15 dana od isteka ugovora te nećemo pružiti backup podataka tj. povratak sadržaja koji je bio na tom web prostoru.

  Zaštita Privatnosti

  Hostingdns se obvezuje da će sve Vaše osobne podatke dostavljene u prilikom narudžbe, ponude i sl. koristiti isklučivo u svrhu kreiranja računa, kontakta s Vama i za ostale slične namene.

  Svi podaci u procesu naruđbe zaštićeni su SSL protokolom što znači da su Vaši osobni podaci tijekom slanja i procesiranja narudžbe zaštićeni putem sigurnosnog protokola (SSL). Na taj način jamčimo Vam tajnost informacija i njihov siguran prenos prema nama.

  Hostingdns se obvezuje da će zaštititi sve Vaše osobne podatke i da ih neće koristiti u druge svrhe.

  HostingDns.eu obvezuje se da neće prodati, iznajmiti ili dijeliti Vaše podatke trećoj strani bez Vaše suglasnosti. Izuzeci su: registracija domena (gdje se korisnički podaci moraju dostaviti kako bi domena mogla biti ispravno i u potpunosti registrirana na Vaše ime ili tvrtku), registracija programa i SSL certifikata, potrebe državnih institucija (samo na osnovu službenog sudskog naloga) i potrebe knjigovodstvenog servisa.

  U slučaju istrage državnih institucija Republike Srbije i sl. ovlaštenih domaćih ili stranih državnih institucija, pravnog spora ili tužbe, na osnovu službenog sudskog naloga, korisnik web prostora dužan je omogućiti pristup administraciji svog web prostora, traženim podacima, RAW logovima, MySQL bazama pripadajućim tablicama, aplikacijama i sl. u cilju neometane istrage. Korisnik ima doslovno sva potrebna administrativna prava da bez naše pomoći i intervencije omogući pristup spornom sadržaju i sl..

  HostingDns nema obvezu proveravanja niti će nadgledati sadržaje koji se nalaze u korisničkom web prostoru. No u slučaju kršenja naših Uslova korištenja web hostinga zadržavamo pravo otkazati sve naše usluge kao i usluge WEB HOSTINGA.

  LiveZilla Live Chat Software